Dėkojame Anykščių rajono savivaldybės administracijai už projekto dalinį finansavimą.

Projektas: Poilsinė stotelė ir aktyvi žaidimų aikštelė vaikams

 

Priemonė: 

9.4. Viešinimo bei reklamos priemonių dalinis kompensavimas

9.6. Verslo idėjos /  naujos veiklos krypties projektų, inovacijų dalinis kompensavimas

Projekto vykdytojas: 

MB „Bėga bėga bėga“

 

Projektą dalinai finansavo:

Anykščių rajono savivaldybės administracija pagal Anykščių rajono savivaldybės 2021–2023 metų strateginio veiklos plano priemonę

Nr. 2.1.2.02 „Smulkiojo ir vidutinio

verslo skatinimas“

Įgyvendinta: 2021 m.

8 601 14751

begabegavaikai@gmail.com

Sukurta naudojantis Zyro.com